About Artist Tran Tuan

Về Họa sĩ

Trần Tuấn

"Through all forms, to be immersed in the universe."

Trần Tuấn là một họa sĩ Việt Nam nổi tiếng với nhiều tác phẩm hội họa đã được triển lãm nhiều nơi, trong nước và ngoài nước. Với cảm hứng từ tôn giáo phương Đông, những tác phẩm tranh trừu tượng của ông thoạt đầu tưởng như tối giản, nhưng thực chất lại chất chứa tính triết học. Điều đáng nói ở chỗ, hội họa ấy chứa đựng đầy sức mạnh và sự sống động nổi bật, thông qua những hòa sắc chói chang và kĩ thuật đặt tầng lớp điêu luyện. Có thể nói, hội họa của họa sĩ Trần Tuấn đem lại cho người xem những gợi mở sâu xa về tư tưởng của ông. Tác phẩm "Hà Nội của tôi" was ranked third in the top ten of the competition “Bright lights – Big city” organized by Saatchi Gallery – London in May, 2013 with the participation of 2000 artists worldwide. In 2022, Tran Tuan is one of the Winners – ITSLIQUID International Contest 12th Edition.

Potenspiller Super Kamagra Ajanta i Sverige med snabb leverans
Tran Tuan Abstract - Tran Tuan Portrait Profile Picture
Họa sĩ Trần Tuấn bên tác phẩm hội họa trừu tượng "Niềm vui của vũ trụ" 2015 tại chùa Vạn Niên, Hà Nội, Việt Nam.

Tiểu sử sự nghiệp của họa sĩ Trần Tuấn

Giải thưởng
  • 2022 Winner of ITSLIQUID International Contest 12th Edition
  • 2013 Third-prize: “Bright lights – Big city” Showdown – Saatchi Gallery London – London, United Kingdom
  • 1994 Painting of Fine Art Association of Vietnam – Nominated- Hanoi, Vietnam
Ấn bản / Báo chí
Solo Art Exhibitions

2011: – 6th solo exhibition: “The world” at Vietnam Fine Arts Museum-Hanoi-Vietnam.

2008: – Opening of Tran Tuan Studio at 91, Hang Bong Street – Hanoi – Vietnam.

2007: – 5th Solo Exhibition “Joy to live” at Viet art center 42 – Yetkieu – Hanoi – Vietnam.

2006: – 4th Solo exhibition “Red afternoon” at Viet Nam Fine Arts Museum- Hanoi-Vietnam.

2000: – 3rd Solo exhibition “Portrait painting” at Mai Gallery-Hanoi.

2000: – 2nd Solo Exhibition “Space” at Hong Hac Gallery- Ho Chi Minh city.

1997: – 1st Solo Exhibition “One journey of Painting” at 29 Hang Bai Street – Hanoi.

Group Art Exhibitions

2023: Display artwork at:

+ The 6th Edition of ROME INTERNATIONAL ART FAIR, at Medina Art Gallery – Italy.

+ VISIONS of CANVAS ART FAIR at Palazzo Albrizzi – Capello in Venice – Italy.

+ 8th edition of LONDON CONTEMPORARY at THE LINE Contemporary Art Space, in London, England.

2017: -“Phuong” – Contemporary art nude – Vietnam Fine Arts Museum-Hanoi-Vietnam.

2015: -“Today and forever” exhibition- Vietnam Fine Arts Museum- Hanoi-Vietnam.

2014: -“Meeting” exhibition-Haiphong-Vietnam.

2013: – “Hong Bang” exhibition-Hai phong -Vietnam.

2012: – “Today and forever” exhibition-Hai phong – Vietnam.

2010: -“National Fine Arts exhibition” – Hanoi – Vietnam.

2006: – Display artworks at Gallery Vietnam in New York, USA

2005: – National Exhibition of Fine Art – Hanoi – Vietnam.

2003: – Exhibition of the Fine Art Association of Vietnam in Hanoi.

2002: – International Artists Exhibition at Attitude Gallery – Paris – France.

1997: – Portrait Exhibition at Trang An Gallery- Hanoi.

1997: – Contemporary Art of Vietnam at Trang An Gallery- Hanoi.

1997: – All the Rivers are running at Trang An Gallery- Hanoi.

1997: – Published the personal painting book: Tran Tuan-One journey of painting.

1996: – Exhibition at Gallery 16 Ngo Quyen street – Hanoi.

1995: – Exhibition “5 New faces” at Song Hong Gallery- Hanoi.

1994: – Exhibition “5 New faces” at Gallery of the Fine Art Association – Ho Chi Minh city.

1994: – Exhibition at Gallery 16 Ngo Quyen street- Hanoi.

1993: – Exhibition “5 New Faces” at Gallery 29 Hang Bai street- Hanoi.

1993: -Exhibition for young Artist of France and Vietnam II- Hanoi.

1992: – Exhibition in Alliance Francaise – Hanoi.

1992: – Exhibition for young Artist of France and Vietnam-Hanoi.

1990: – Portrait Exhibition in Gallery-7 Hang Khay Street-Hanoi.

1990: – National Exhibition of Fine Art in Hanoi.

1987: – Young Artist Exhibition of Vietnam II- Hanoi.

1984: – Young Artist Exhibition of Vietnam I- Hanoi.

Timeline of Art

vi